Omet navegació

14.1 Pràctiques LCD

Termometre digital portàtil

Recupera el NTC per afegir-li la pantalla LCD i transformar l'Arduino en un termòmetre portàtil de precisió.