Omet navegació

0 Instal·lació i mapa conceptual posterior a la instal·lació

Anem  a veure com es fa la instal·lació de A4S a Ubuntu i a Lliurex i després veurem un mapa conceptual per tindre alguns conceptes clars al posar-nos a programar amb Scratch2 la nostra targeta Arduino.